Ulokowanie konstrukcji kaskadowych tuż przy wejściu do ratusza pozwoliło nam w ciekawy sposób zaakcentować nie tylko front, ale również cały, tak istotny dla całego miasta budynek wraz z jego otoczeniem. Ze względu na funkcjonalną konstrukcję kwietników, możliwe było ustawienie ich bezpośrednio przy elewacji, co pozwoliło stworzyć oryginalny efekt dekoracyjny.

Andrzej Barylak Z-ca Kierownika Wydziału Rolnictwa, Gospodarki i Środowiska w Szprotawie

Przyroda zawsze dobrze się kojarzy. Dlatego też jest tak ważna w przestrzeniach publicznych. Systematyczne zwiększanie terenów zielonych w mieście jest u nas na pierwszym miejscu. Tym bardziej, że Świnoujście jest również uzdrowiskiem.

Jagoda Kieruzel Podinspektor w Wydziale Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miasta Świnoujście